Stanica Wodna

PTTK Ukta

REGULAMIN

REGULAMIN

STANICA WODNA PTTK UKTA, UL. UKTA 42A, 12-220 RUCIANE NIDA

REZERWACJA 

1. Rezerwacji pobytu można dokonywać wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z pracownikiem recepcji Stanicy Wodnej PTTK Ukta.

2. Potwierdzeniem Rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% całkowitego kosztu pobytu – tzn. kosztu wynajęcia domku oraz kosztu wyżywienia – w terminie do następnego dnia roboczego od daty zawarcia wstępnej rezerwacji.

3. Dokument zawarcia wstępnej Rezerwacji wraz z wszelkimi informacjami dotyczącymi pobytu jak i warunków płatności zostanie przesłany za pomocą poczty elektronicznej (w razie potrzeby tradycyjnej). 

4. Brak wpłaty Zadatku w wyznaczonym terminie, spowoduje anulowanie rezerwacji. 

5. Przy rezygnacji lub skróceniu pobytu zadatek nie podlega zwrotowi ani nie przechodzi na poczet rozliczenia wykorzystanego pobytu. 

6. Wpłata Zadatku jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Stanica Wodna PTTK Ukta.

7. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu przyjazdu w Recepcji, lub przelewem przed przyjazdem.

8. W przypadku rezygnacji z pobytu z powodu Pandemii i poniesionymi stratami, Stanica Wodna PTTK Ukta nie zwraca pieniędzy. 

WYŻYWIENIE 

1. Rezerwacja wyżywienia odbywa się wraz z rezerwacją pobytu w Stanica Wodna PTTK Ukta, na takich samych zasadach. Oferta wyżywienia jest limitowana.

2. W okresie poza wakacyjnym jest możliwość wykupienia wyżywienia w postaci śniadania, obiadu i kolacji lub obiadokolacji. Godziny wydawania posiłków oraz otwarcia tawerny w tym okresie dostępne są na stronie internetowej: www.pttkukta.pl

3. W sezonie wakacyjnym jest możliwość wykupienia wyżywienia w formie Pakietu. Wartość Pakietu należy wykorzystać podczas pobytu. Szczegóły dotyczące wydawania posiłków są dostępne na stronie internetowej: www.pttkukta.pl

4. Nie wykorzystanie pełnej wartości Pakietu nie skutkuje zwrotem różnicy. Przy wcześniejszym (minimum 1-dniowym) zgłoszeniu nieobecności na którymś z posiłków, jest możliwość wykorzystania jego wartości w barze lub sklepie.

5. Wykupione posiłki należy spożywać w Tawernie. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia i naczyń z terenu Tawerny.

6. Na terenie Tawerny obowiązuje zakaz spożywania własnych napojów, posiłków i alkoholu.

7. Aktualny cennik oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Stanica Wodna PTTK Ukta pod adresem: www.pttkukta.pl

CENNIK 

1. Aktualny Cennik usług oferowanych przez Stanica Wodna PTTK Ukta  jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: www.pttkukta.pl 

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cennika w trakcie sezonu. Zmiany nie dotyczą opłaconych rezerwacji.

WARUNKI POBYTU 

1. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 16.00 a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. 

2. W godzinach od 20.00 do 9.00  Recepcja jest nieczynna. Przyjazdy /wyjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją. 

3. Nie stawienie się Gościa do godz. 18.00 w dniu rozpoczęcia pobytu bez wcześniejszego uzgodnienia, jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i możliwością wynajęcia pokoju / domku innym Gościom. 

4. Skrócenie / rezygnacja z pobytu w trakcie jego trwania nie skutkuje zwrotem kosztów za niewykorzystany pobyt. W wyżej wymienionym przypadku Ośrodek zastrzega sobie prawo do dysponowania zwolnionym domkiem / pokojem. 

5. Na terenie Stanicy Wodnej PTTK Ukta obowiązuje cisza nocna w godzinach 23.00 – 07.00. Wyjątkiem są dni, kiedy w Tawernie organizowane są imprezy oraz pobyt grup zorganizowanych z imprezą organizowaną w Tawernie.

6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,  które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny, które nie poinformowały Kierownika Ośrodka o organizacji imprez zorganizowanych.

7. Przekazanie i zdanie domku lub miejsca biwakowego następuje w obecności personelu Ośrodka. 

8. Gość zobowiązany jest do użytkowania domku / pokoju zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. 

9. Gość zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia pracownika Recepcji Stanicy Wodnej PTTK Ukta o wszelkich uszkodzeniach domku / pokoju, bądź jego wyposażenia, które powstały lub które zauważył podczas wynajmowania domku. 

10. Gość po zakończeniu pobytu zobowiązany jest zwrócić wynajmowany domek / pokój wraz z przejętym wyposażeniem w stanie nie gorszym niż podczas przejęcia w dniu przyjazdu. 

11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubiony klucz, wszelkiego rodzaju uszkodzenia bądź zniszczenia domku / pokoju lub ich wyposażenia powstałe z jego winy. Za szkody wyrządzone przez dzieci, odpowiadają rodzice bądź opiekunowie. 

12. Gość ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia wszelkich napraw szkód powstałych lub wyrządzonych w wynajmowanym przez niego pokoju / domku przed końcem pobytu. 

13. W pomieszczeniach mieszkalnych (pokoje, domki) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

14. W pomieszczeniach mieszkalnych (pokoje, domki) oraz na tarasach domków obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia (grill, kuchenka gazowa, itp.) 

Zezwala się rozpalać ogniska wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

15. W pomieszczeniach mieszkalnych (pokoje, domki) obowiązuje całkowity zakaz używania własnych urządzeń grzewczych. W niektórych domkach istnieje możliwość uruchomienia ogrzewania, w pozostałych– możliwość wypożyczenia grzejników. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Recepcji. 

16. Stanica Wodna PTTK Ukta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego i rezerwatu przyrody „Krutynia Dolna” na terenie Puszczy Piskiej, dlatego możliwe jest pojawienie się różnego rodzaju „leśnych mieszkańców” jak np. mrówki, osy, komary i inne owady oraz zwierzęta. W związku z powyższym bardzo prosimy nie zostawiać w miejscach dostępnych żywności oraz resztek pożywienia, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się fauny leśnej. Pojawienie się fauny leśnej w okolicach oraz w domkach nie upoważnia do dochodzenia zwrotu opłaty za pobyt. O każdym przypadku należy niezwłocznie powiadomić Pracownika Recepcji.

17. Za bezpieczeństwo dzieci na Placu Zabaw odpowiadają rodzice bądź opiekunowie. 

18. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju lub domku będą odsyłane na jego koszt na wskazany adres. Przedmioty będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie przekazane na cele charytatywne.

19. Zezwalamy na pobyt zwierząt domowych w naszym ośrodku na następujących zasadach: opłata dzienna wg cennika. Właściciele zobowiązani są do wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy lub w kagańcu. Na właścicielach spoczywa bezwzględny obowiązek sprzątania po swoich pupilach, właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów na teren tawerny oraz brzegu rzeki. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają opiekunowie. 

20. Uprasza się o segregację śmieci z podziałem na szkło, plastik i aluminium oraz mieszane. 

21. Uprasza się o parkowanie samochodów w wyznaczonych do tego miejscach. 

Zakaz parkowania samochodami na polu namiotowym. 

22. Uprasza się o przestrzeganie znaku ZAKAZ WJAZDU. 

23. Nie przestrzeganie Regulaminu może skutkować przerwaniem pobytu w Stanicy Wodnej PTTK Ukta oraz koniecznością opuszczenia Ośrodka bez prawa do zwrotu zapłaty za niewykorzystany pobyt oraz bez prawa do dochodzenia zadośćuczynienia z w/w tytułu.

PTTK Ukta

Czekamy na Państwa cały rok!